Genel

fail2ban IP Whitelist

jail.conf içindeki "[DEFAULT]" alanının altına aşağıdaki şekilde eklemelisiniz.

ignoreip = 127.0.0.1 192.168.1.0/24 8.8.8.8

Kaynak: https://www.fail2ban.org/wiki/index.php/Whitelist

Last updated