Genel

fail2ban IP Whitelist

jail.conf içindeki "[DEFAULT]" alanının altına aşağıdaki şekilde eklemelisiniz.
1
ignoreip = 127.0.0.1 192.168.1.0/24 8.8.8.8
Copied!
Last modified 3yr ago
Copy link